Задание за получаване на предварителна оферта за изработка, доставка и монтаж на дограма


снимка: ЕТЕМ БГ

Във връзка със зачестилите измами на хора, желаещи да сменят прозорците си, заедно с БАФИ се погрижихме да направим задание, което ясно да покаже и категорично да предпазва хората. Нужно е наистина да се спазят тези препоръки и сами да пазим и защитаваме интересите си.

Стъпки, които трябва да се предприемат при избор на фирма за подмяна на дограма

1. Съберете предварителна информация за фирмите – поговорете с Ваши познати и приятели, проверете наличната информация в интернет, проверете на страниците на браншовите организации – БАФИ и КСБ. Съгласно Закона за Камара на строителите в България, всички фирми извършващи строително монтажни дейности трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя.

2. Изгответе задание за предварителна оферта, по този начин всички фирми ще Ви предоставят оферти за еднакви продукти, които ще можете да сравните

3. След като се спрете на конкретна фирма, уверете се, че ще дойде техен представител, който ще вземе точни размери;

4. Поискайте оферта;

5. Сравнете внимателно получените оферти. Не позовавайте изборът си на принципа „най-ниска цена“. В повечето случай цена доста по-ниска от средната говори за това, че нещо не е включено в офертата или евентуално за въвеждане в заблуда, тъй като има цени под които изделието няма как да бъде изпълнено.

6. Подпишете договор, в който са упоменати срокове за изпълнение и неустойки за страните. Важно е офертата, която сте приели да е част от договора.

7. Изисквайте необходимите финансово-счетоводни документи (фактура и касова бележка).

Задание

1. Данни за контакт – име, адрес, телефон, електронна поща

2. Размери на прозореца/прозорците

3. Изложение на помещението/помещенията

4. Вид на профилите – ПВЦ, дърво алуминий; цвят

5. Вид на остъклението – две/три стъкла, стъклопакета да е с нискоемисийно стъкло/със слънцезащитно стъкло/ друго

6. Конфигурация на крилата

7. Начин на отваряне

Още по темата: