Виж 1към1

Огромно, синьо „О“ – нова жилищна сграда

Прочети още

Заложиха над 617 млн. лв. в Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на сгради

В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост са предвидени няколко основни направления, по които сектор Туризъм ще бъде подпомогнат. Едно от тези направления е финансиране за енергийно обновяване на сгради, в което са планирани 617,6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, търговията, услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Това стана ясно на среща в МРРБ, на министрите на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и на туризма Стела Балтова с представители на туристическия сектор. Представени бяха възможности за финансиране на проекти в туристическия сектор със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

„МРРБ разработи 6 проектни фиша, които са включени в Националния план, но за да се осъществят са необходими ключови реформи в няколко закона“, съобщи министър Комитова.

За целта спешно се подготвят промени в 5 закона – за етажната собственост, за устройство на територията, за обществените поръчки, за пътищата, както и проекта на Закон за ВиК.

Това обясни регионалният министър и допълни, че България няма да получи парите от Националния план, ако не направи тези реформи. По думите й, за да се използва ресурсът, бизнесът трябва още от сега, възможно най-бързо, да започне да подготвя инвестиционни проекти.

„Подготвяйте инвестиционни проекти“, апелира министър Комитова, „защото наблюденията ми като министър са, че пари има за много неща, но нямаме инвестиционни проекти. Процесите на управление до този момент са били следните: даваме пари на някого и после чакаме 6 години той да нарисува проект на хартия“, каза още архитект Комитова.

„Националният план за възстановяване и устойчивост е инструмент, който ще подпомогне със средства да се възстанови туристическият бизнес в страната и дори да се надгради“, каза на срещата министърът на туризма Стела Балтова. Допълни, че сектор Туризъм намира много места в Плана, по които ще бъде подпомогнат.

Една от възможностите за финансиране е при изпълнението на проекти по компонент Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: Енергийна ефективност в сграден фонд.

По този компонент са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници. Туризмът е посочен и в Програмата за развитие на регионите като тук програмата подкрепя инфраструктурни мерки в редица услуги. Четвъртата възможност за финансова подкрепа е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката.

Планът за възстановяване и устойчивост е възможно да бъде одобрен до края на 2021 година.

По думите на министър Балтова потенциалните бенефициенти трябва отсега да се подготвят.

енергийно обновяване

На срещата заместник-министърът в МРРБ Нина Стоименова представи възможности за финансиране на хотелиерския и ресторантьорския бранш и по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“. Разработен е от регионалното министерство и е включен в Стълб 2 „Зелена България“, компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са подобряване на енергийните характеристики на нежилищния сграден фонд; достигане на клас на енергопотребление „А“ чрез прилагане на енергоспестяващи мерки; намаляване на разходите за енергопотребление; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект и подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат обявени през първото тримесечие на следващата година.

„За първи път Програмата за развитие на регионите през програмния период 2021 – 2027 г. ще финансира и бизнеса“, съобщи още Стоименова. И обясни, че микро, малки, средни и големи предприятия вече са допустими бенефициенти на конкурентен подбор и в регионалната програма. Обърна внимание и на представителите на бизнеса, че част от правилата и подходите на финансиране в новата програма са различни от предходния програмен период.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
Георги Коларов 23.07.2021

Арх. Георги Коларов: Енергийното обновяване на сградния фонд вече няма да бъде само лепене на стиропор

Енергийното обновяване на сградния фонд в България вече няма да бъде само лепене на стиропор, а устойчив строителен процес, насочен […]

Прочети още
01.11.2021

Камарата на строителите и НСОРБ подписаха меморандум за партньорство

Ефективното партньорство между местните власти и бизнеса е едно от важните условия за успешно реализиране на проектите с европейско финансиране […]

Прочети още