Виж 1към1

Експерти обсъдиха важните за Пловдив инфраструктурни проекти

Прочети още

Започна доставката на оборудване за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

В понеделник в Русе, бе доставено част от оборудването за транспортиране на наноси по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“, съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Доставчикът е „НБИ Консорциум“ ООД, който спечели обществена поръчка на стойност 745 789 лева без ДДС.

Фирмата ще достави 81 бр. фланшови полиетиленови тръби, 243 бр. поддържащи поплавъци за полиетиленови тръби, 26 бр. фланшови гумени тръби, 20 бр. поплавъци за маркиране и 20 бр. котви за задържане на тръбопровод.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще използва тръбите за транспортиране на наноси при изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.

Целта на проекта е да осигури изпълнение на ангажиментите на ИАППД за поддържане на фарватера в българския участък на реката. В неговите рамки ще бъдат закупени още драга, шалан, понтон и маневрен кораб.

Снимки: ИАППД.