Започна регистрацията за Български архитектурни награди


Платформата на изданието за 2019 г. на Български архитектурни награди е отворена за участие. Каним ви да споделите работата си с думите на журито от миналата година, което участва в съставяне на концепцията и критериите им.

В конкурса «Български архитектурни награди» могат да участват и да представят реализирани проекти през последните две години от началото на 2017 до сега, всички архитекти с членство в КАБ с пълна или ограничена проектантска правоспособност самостоятелно и под формата на проектантски екип.

Представените проекти могат да бъдат нови сгради без ограничение в площта, обема и функцията, реконструкции, модернизации и адаптации на стари сгради, интериори, градски пространства.

Допълнително строители, предприемачи, инвеститори, собственици или ползватели на сграда могат да участват в конкурса с проект, който е представен от името на неговия автор – съответният архитект или проектантско бюро.

В конкурса  ще бъде възможно участието на проекти, които все още не са напълно завършени в определения срок, но са в довършителен етап на строителството, непосредствено преди въвеждане в експлоатация.

 Няма ограничение за броя участващи проекти на един архитект.

Журито тази година също е съставено от утвърдени световни имена, биографиите на които можете да разгледате на страницата на наградите .Чуждестранното жури е формирано с цел безпристрастност и за да се даде шанс на всички български специалисти да вземат участие. Тази година в журито има и български участник – носителят на голямата награда от предходната година арх. Галина Милкова.

«Български архитектурни награди» имат за цел да  популяризират най-стойностните реализирани архитектурни проекти у нас,  да отличат техните автори – архитектите и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката, използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот; значимост на проектите за социалния, културния и икономическия живот, оформящи съвременната визия на градовете като част от архитектурното наследство на България.

Носителят на приз “Български Архитектурни Награди” ще получи специално изработена статуетка и грамота придружена от сертификат с рецензии от международното жури.

Условия и изисквания за участие ТУК