Започва мащабно облагородяване на градската среда във Варна

Ще се реализира и проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна”, чиято индикативна стойност е 41,2 милиона лева


облагородяване варна

текст: Димитър Щерев

снимка: Иван Портних{Fb}

Мащабно ще е облагородяването на градската среда във Варна през тази година. Това съобщи в личния си профил във Фейсбук кметът на града Иван Портних.

Той публикува част от предложенията за ремонт на улици и междублокови пространства, включени в проектобюджета за 2021 г., който трябва да бъде разгледан от Общинския съвет.

Обектите са във всички райони на града, като част от мащабната ни програма за подобряване на градската среда в междублоковите пространства и ремонт на по-малките улици в обхвата на целия град. Сигурен съм, че ще имаме възможност да добавим и още нови обекти през тази година, пише още Иван Портних.

Списъкът, който публикува, съдържа следните обекти:

Реконструкция на ул.“Мадара“ – в участъка от ул. „Д-р Железкова“ до ул. „Явор“.

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“. Благоустрояване на пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „В. Левски“ – бул. „Осми приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 микрорайон, район Приморски. Основен ремонт на ул. „Акация“.

През тази година се предвижда и належащата от дълго време реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към рибарско пристанище Карантината, включително и обособяването на обръщач в края й.

В проектопредложението от страна на кметската администрация до Общинския съвет са включени и облагородяване на междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Константин Доганов“, ул. „Филип Тотю“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Парижка комуна“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Л. Бенковски“ и ул. „Хараламби Ангелов“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“, междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пирин“, бул. „Сливница“, ул. „Г. С. Раковски“, междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Дунавски лебед“, ул. „Български орел“, бул. „Владислав Варненчик „.

В мащабния проект за тази година е включена и естетизация на междублоковото пространство, в обхвата на карето ул. „Отец Паисий“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“, ул. „Македония“, междублоковото пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. „Царевец“, бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“, междублоковото пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми приморски полк“ и ул. „Мир“ и много други във всички райони на морската столица.

Ще се реконструират и изградят велоалеи.

Ще бъдат подменени тротоарните настилки на редица улици.

През годината ще се реализира проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” – индикативната стойност на проекта е в размер на 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв, нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. „Хъшове“ №2 и др.

В проекта е предвиден и разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда, изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“), изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи на мястото на старото Климатично училище), изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“.

Ще бъде проектиран и изграден нов мост през Кокарджа дере, свързващ улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ще бъде извършена реконструкция и модернизация на Зоопарка, ще бъде завършен основния ремонт на стадион „Спартак“ и др.

Вижте още:

Завърши изграждането на новото рибарско пристанище в местността Карантината