Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Започва нисколихвено кредитиране за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Започна предлагането на необезпечен потребителски кредит за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства). Продуктът е разработен от Фонд за устойчиви градове за изпълнение на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на минимален енергиен клас „С“.  Това е първият ритейл продукт, насочен към запълване на липсата на финансиране за подобен тип сгради, които представляват значителна част от сградния фонд.

Допустими за финансиране са еднофамилни жилищни сгради, построени преди 1999 г.

Могат да включват до 6 самостоятелни обекта. Жилищните сгради трябва да са ситуирани в градската територия на определните от Фонда за градско развитие 22 града в страната.

За необезпечен потребителски кредит могат да кандидастват физически лица на възраст между 20 и 65 г., собственици на жилища. А също и лица с друг правен интерес в еднофамилните жилищни сгради, обект на инвестицията. Нисколихвеното кредитиране се предлага в банката партньор на Фонда – ОББ.

Предоставянето на кредити за енергийна ефективност е обвързано с постигането на цел за минимален постигнат енергиен клас „С“ на цялата сграда. Задължителен елемент от документите за кандидатстване е представяне на Енергиен доклад от сертифициран енергиен одитор.

Максималният размер на финансирането е 55 000 лв. със срок за погасяване до 10 години.
Градовете, в които могат да са ситуирани еднофамилните жилищни сгради, допустими за финансиране. (Фонд за устойчиви градове)

Допустимите дейности за финансиране са свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергиен одит. В т.ч. инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Възможно е и финансирането на дейности, свързани с основно обновяване. Включително конструктивно укрепване, както и ремонт и реконструкция на покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др. В рамките на кредита е допустимо рефинансирането на извършените обследвания за EE и конструктивни обследвания.

Потребителският кредит за енергийна ефективност се предоставя при преференциални условия, като включва 59% съфинансиране.

То е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и не изисква осигуряване на собствено участие от страна на получателя.

От Фонда подчертават, че не се допуска частично финансиране за отделни обекти в еднофамилната жилищна сграда без постигане на енергиен клас за цялата сграда.

След приключване на дейностите по проекта се извършва проверка на място от експерти на Фонд за устойчиви градове. Кредитополучателят трябва да подаде отчетна информация за изпълнението на  индикаторите  12 месеца след изпълнението на ЕЕ мерки.

30.03.2021

Зеленият покрив като шумо- и топлоизолация на сградата

Зеленият покрив не е новост, напротив – този тип покривни решения са сред първите, познати още от каменния век. По-голямата […]

Прочети още
сгради саниране енергийна 01.03.2021

Плащаме над 1,4 млрд. лева за саниране на жилищни сгради

Приключва Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която министър Петя Аврамова определи като успешна със своя икономически […]

Прочети още