Виж 1към1

Кръстова гора – магнетичното място, сгушено в Родопите

Прочети още

Започва проектиране за ремонта на Дунав мост 1

такса мост ремонт на Дунав мост

Отвориха офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на Дунав мост 1 – между Русе и Гюргево. Мостът над р. Дунав съвпада с първокласния път I-2 Русе – Разград. Той е част от общоевропейския транспортен коридор №9. По по него преминава автомобилният трафик от Източна Европа през България към Турция, Гърция и страните от Близкия изток.

Дължината на съоръжението на българска територия е 1 км. За изграждания в периода 1952-1954 г. Дунав мост оферти за проектиране ремонта му при Русе подадоха 5 фирми. Това са Алве консулт ЕООД, Проджект планинг енд мениджмънт ООД и Инжконсултпроект ООД. Оферти подадоха и Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД и Виа-План ЕООД.

Една от тях, като бъдещ изпълнител ще трябва да направи подробно обследване на всички елементи от връхната конструкция и долното строене на съоръжението. Поръчката включва цялостен оглед на състоянието на стоманобетонната конструкция на пътната част на моста, извършване на геодезически измервания и при необходимост на инженерно–геоложки проучвания. Срокът за изпълнение е 180 дни.

Готовият технически проект ще определи конкретните ремонтно-възстановителни дейности на съоръжението, прогнозната стойност и срокът за изпълнението им, уточняват от Агенция “Пътна инфратсруктура”.

Дунав мост 1 продължава да бъде най-натоварената връзка на страната ни с Румъния.

Вижте още: