Започва ремонт на къщата на Фингов


Ремонтът на „Къщата на Фингов“  на столичната улица „Шипка“ 38 започва. Това е първата сграда-паметник на културата, която ще бъде възстановена по новата програма на СО „Културно наследство“.

Проектът за реставрация е на арх. Иван Бобев. По програмата общината не дава пари, а проектна документация.

Къщата, която е виден представител на стила „сецесион“ и е била различни неща през годините, вкл. дом на Националния институт за паметниците на културата, щеше да бъде съборена, като само част от фасадата да бъде запазена от новите собственици, а на мястото да се появи пететажна сграда. Проектът обаче бе върнат и в крайна сметка фирмата „Бългериън кънстракшън хаус“ се отказа от намеренията си „да надгради“ къщата на арх. Георги Фингов.

За къщата на арх. Георги Фингов на ул. „Шипка“ N 38 са одобрени проекти за реставрация, преустройство и реконструкция с адаптация на сградата и е съставен протокол за откриване на строителна площадка. Проектът запазва изцяло оригиналното фасадно решение на сградата и автентичността на обемно-пространствената и планова структура в съответствие със статута й на недвижима културна ценност, съобщи преди дни НАГ.

Къщата ще може да се ползва като сграда тип „резиденция“ с жилищни и представителни функции.

Условно трите съществуващи нива се обособяват като отделни функционални зони – на партера е представителната част на сградата с организиран дневен тракт, в сутерена са стопански и помощни помещения с връзка към новопроектираният гараж, на второто ниво са представителни помещения, а на третото (подпокривно) са семейни помещения.

рите нива са взаимно свързани при организирани функционални връзки съответстващи на желанието на собствениците. За нуждите на съвременното обитаване осигурената вертикална комуникация в сградата се осъществява посредством нова стълба и нов асансьор в зоната на съществуващото стълбище (бивше „слугинско“). Новата стълба е решена в духа на сецесиона и времето, в което е строена сградата. Тя е с ясно изразено овално око, което свързва всички обслужвани нива. Предвижда се настилката на стъпалата да е дървена.

Новата функционална схема се подчинява на стремежа в максимално възможна степен да бъде съхранена автентичната планова композиция на етажните разпределения, като е съобразена със съществуващите помещения и специфичната конструкция, уточняват от НАГ.

Източник: offnews.bg