Виж 1към1

ГЕРБ-СДС настоява за проверка на строителството на „Буджака“

Прочети още

Защо въглеродният данък е най-ефективният ценови сигнал за строителния сектор в ЕС?

Въглеродният данък, използван за отопление на европейските сгради, е най-ефективният ценови сигнал за декарбонизация на европейския сграден фонд, който отчаяно се нуждае от обновяване, за да отговори на климатичните амбиции на ЕС, пише Оливър Рапф, директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE).

В средата на юли очакваме предложение за реформа на системите на ЕС за търговия с емисии и Регламента за споделяне на усилията – крайъгълните камъни на климатичния режим на ЕС, които регулират най-големия въглероден пазар в света, пише Рапф.

Понастоящем емисиите от сгради не са обхванати от СТЕ (системата за търговия с емисии) на ЕС, но се регулират от националните цели. А за да се постигнат целите за неутралност на климата за 2030 и 2050 г. в сектора на сградите, допълнителен сигнал за цените на въглерода заедно с инструментите на регулаторната политика може да бъде ефективен инструмент за стимулиране на необходимите инвестиции.

Ценообразуването на въглерод не е „лек“ за обновяването на сгради, но направено правилно, то е ценно допълнение към добре проектиран микс от политики.

Като се имат предвид дългосрочните инвестиционни етапи, фрагментираната структура на собственост и продължаващите неикономически бариери, цената на въглерода не може да бъде „лек“ за намаляване въздействието на сградите върху климата, а по-скоро ценно допълнение към добре балансиран микс от политики.

Докато амбициозните стандарти за нови сгради и задължителните изисквания за съществуващите, като минимални стандарти за енергийни характеристики, са ключови за необходимата трансформация в строителния сектор, надеждно нарастващата цена на въглерода върхи горивата, използвани за отопление, може да направи инвестициите в нулеви въглеродни емисии, системи и мерки за енергийна ефективност по-рентабилни.

Въпреки че цената на въглеродния диоксид не може да инициира необходимите инвестиции само в сектора на сградите, тя може потенциално да намали периодите на възвръщаемост на дългосрочните договори за енергийни услуги.

Тя, като съвместима с целите за декарбонизация, ще действа като важен сигнал за стимулиране на инвестициите в технологии с нулеви въглеродни емисии и ще помогне за тяхното навлизане на пазара.

Поради дългия живот на строителните компоненти и отоплителни системи, всички инвестиции през следващите години трябва да са в съответствие с целта за неутрален по отношение на климата сграден фонд през 2050 г., подчертава Оливър Рапф.

Въглеродният данък ще подкрепи преминаването към чисти енергийни източници и ще осигури дългосрочна сигурност за инвеститорите

Дискусиите относно ценообразуването на въглерод към момента са съсредоточени върху въвеждането на търговия с емисии за транспорт и сгради, което може да бъде под формата на разширяване на настоящата европейска система или въвеждане на нова и отделна такава за сградите и транспортните емисии.

Трябва да се избягва удължаване на СТЕ

След системата за данък върху въглерода, вторият най-добър вариант би бил отделна система в строителния сектор, комбинирана с ценови коридор, за да отрази някои от предимствата на му. Ценовият коридор, определящ горните и долните ценови нива, в рамките на които може да се формира пазарна цена, би бил важен за предизвикване на инвестиции, но не и за претоварване на потребителите и малките индустрии.

Третият вариант, който предлага разширяване на настоящата схема, за да се включат и сградите, поражда значителни опасения. Експертите са разделени при оценката на ценовите ефекти поради нестабилния характер на ценообразуването.

Значително по-високите цени в резултат на включването на сектора на сградите биха могли непропорционално да натоварят индустриите и потребителите, но все пак може да са твърде ниски, за да направят ремонтите по-рентабилни. Намаляването на емисиите може в краткосрочен план по-скоро да се случи в енергийния сектор, който е по-чувствителен към повишаване на цените.

Всяко обновяване, което се случва сега или през следващите години, трябва да бъде устойчиво.

За да се създадат иновации в действията за обновяване, са необходими обвързващи минимални изисквания и финансова подкрепа. Европейската комисия трябва да обмисли въвеждането на общоевропейски данък върху въглерода като възможност за привеждане на националните схеми за данъци, такси и субсидии към поетапно премахване на изкопаемите горива от сградите, уточнява Рапф.

Източник: EurActiv.com / снимки: Pixlr

паспортизация 05.05.2021

Отново промяна в срока за паспортизация на сградите

Срокът за паспортизация на сградите се удължава. Изготвянето на технически паспорти на съществуващите строежи вече е възможно до 31 декември […]

Прочети още
30.03.2021

Зеленият покрив като шумо- и топлоизолация на сградата

Зеленият покрив не е новост, напротив – този тип покривни решения са сред първите, познати още от каменния век. По-голямата […]

Прочети още