Жилищното строителство се свива


Жилищното строителство се е свило през първото тримесечие на 2019 г. спрямо последното на 2018-а година. Може да се прогнозира, че спадът ще продължи и че такъв ще има и по отношение на административните сгради, защото издадените разрешителни за строеж за същия период са значително по-малко, показват данните на националната статистика.

От януари до края на март е започнал строежът на 871 жилищни сгради. В тях има 4 481 жилища с 625 846 кв. м обща застроена площ. По същото време е започнало строителството на 17 офис сгради и 644 други сгради.

Започнатите жилищни сгради са по-малко с 6.8% спрямо октомври-декември 2018 г., жилищата в тях са с 23.8% по-малко, застроената площ – със 17.4%.

Административните сгради са с 54.5% повече, а общата им застроена площ – с 216.4%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 3.2%, а площта се свива с 2.2%.

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 67 404 кв. м РЗП и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП.