Виж 1към1

„Дървото на здравето“ – една история за добротворство от Бургас

Прочети още

Зоопаркът във Варна ще се ремонтира за 1.2 млн. лева

Зоопаркът във Варна ще бъде реконструиран и обновен с помощта на заем от 1.2 мил. лева. Споразумението между община Варна, Регионален фонд за градско развитие АД и Ескпресбанк АД бе подписано на 14 юни 2019 г. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

Реконструкцията цели да промени остарялата концепция на бетона и асфалта, използвана в строителството на клетките в зоопарковете през 60-те и 80-те години и да създаде условия, които удовлетворяват етологичните нужди на животните, осигуряват лично пространство и необходимата социална среда.

Във варненския зоопарк на площ от над 23 декара се отглеждат 400 броя животни, сред които и някои защитени видове, включени в списъка на Международния съюз за опазване на природата и в Червената книга на Република България. Клетките и пространствата на маймуните, тигрите, вълците и лъвовете ще бъдат реконструирани, за да осигурят по-добър комфорт на животните в среда близка до естествените им обитания из основи и съответно модернизирани.

Предвижда се обновяване на входната зона на зоопарка. Ще бъде реконструирана съществуващата каса, ще бъдат изградени павлион за продажба на напитки с открита зона и места за сядане, павлион за продажба на сувенири и храна за животните.

Съществуващата детска площадка ще се разшири. Предвижда се тази зона да се използва за различни събития с образователна и развлекателна насоченост. На цялата територия на зоопарка ще бъдат приложени мерки за достъпна среда – подходящо озеленяване, енергоефективно парково осветление, щe бъдат подменени пейки и кошчета за отпадъци.

Началото на Варненския зоопарк е поставено през 1961 г. Текущо се стопанисва от общинско предприятие “Зоопарк – Спасителен център”, който полага грижи за над 60 вида, представени с около 400 броя животни. Ежегодно, Зоопаркът се посещава от над 150 000 човека, като броят им расте с 10 000 на година. Варненският зоопарк е важен образователен център, възпитаващ отношение на младото поколение към природата. Той помага за запазване на генофонда на дивите животни, особено на редки и застрашени видове.

Текущите условия за отглеждане на животни, които зоопаркът предлага, не съответстват на европейските и национални норми. Амортизираната инфраструктура, въпреки периодичните ремонти, не позволява да се предложи качествена, съвремненна услуга на посетителите и адекватна грижа към животните. Потенциалът на Зоопарк Варна е огромен – привлекателна локация в паркова среда, която след подходящо обновяване, може да се превърне в любимо място за разлечение.