Интервю 1КЪМ1

Таблетния цех на Софарма – предизвикателство на 20 000 кв.м

Интервю  Ани ДАМЯНОВА Когато тръгвах към срещата ми с арх. Тилев, бях сигурна, че ще се видя с арх. Димчо Тилев. Пред тяхното студио обаче, с изненада разбрах, че предишния ден,  по телефона, съм разговаряла с арх. Жеко Тилев и че сега ще се видя с него, а не със сина му. Посмяхме се малко, аз леко